Chiến dịch lan tỏa thông điệp yêu thương “Dù bạn ưu tiên điều gì, chúng tôi tin rằng khi bạn hạnh phúc thì gia đình bạn sẽ hạnh phúc".