Chiến dịch gợi ý cho lối sống tích cực, bắt đầu từ việc Mở lời Đồng ý với những quyết định và dấu mốc quan trọng trong cuộc sống.