Chiến dịch "Ưu tiên cho trải nghiệm lớn khôn của trẻ" mang các thông điệp ý nghĩa, hướng đến các gia đình trẻ, đồng hành trên hành trình nuôi dạy con.