Chiến dịch xã hội "Tôi Sợ Gì" khuyến khích người đàn ông lên tiếng chia sẻ những áp lực trong cuộc sống.